Confraria de Sant Jordi


Jordi E. Esteve Romero

Tenim la satisfacció de dirigir-nos a vostés per primera vegada com a Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi, ja que des del passat mes de maig tenim este gran honor, a l’haver sigut triats per a exercir este càrrec en Junta General, celebrada l’1 de febrer de 2008.

Una Junta Directiva, plural i dinàmica, formada per 36 membres de diferents pensaments, formes de vida, ocupacions, sentiment de la festa, i de la fe etc. en la que estan representades totes les nostres comparses, les dos bandes de música, “dolçainers” i els hòmens i dones del nostre poble. Però amb un gran vincle que ens aglutina i ajuda a iniciar la nostra labor de servici al nostre ben volgut poble de Banyeres de Mariola: el gran amor i devoció que sentim pel nostre patró, Sant Jordi Màrtir. Sentiment íntim i personal, que arriba al seu cim, quan deixem totalment de costat les nostres individualitats i actuem com una sola entitat, la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi; com un sol equip que imagina i compartix nous projectes, que disfruta organitzant i preparant, amb el major respecte, les recollides de cartó, l’atenció del material i els actes de festes amb la solemnitat que mereixen. Tasques que, per insignificants que pareguen, engrandixen, més si és possible, la devoció al nostre excels patró.

A pesar del poc de temps que portem fent realitat el compromís que hem acceptat amb gran il•lusió, però amb gran responsabilitat, no ens falten les ganes de fer-ho el millor possible. Sempre amb la dignitat que comporta ser els representants d’una institució tan arrelada, volguda i valorada per tots. Però això sí, estem segurs que Sant Jordi, guiarà el nostre camí, i ens encoratjarà en els moments de flaquesa i desànim, que sorgiran per les dificultats al llarg del camí.

Des d’ací volem agrair de tot cor, el gran recoltzament, suport i col•laboració incondicional a esta Junta Directiva per part de les Institucions Municipals, Clero de la Parròquia de Sta. Maria de Banyeres, de la Junta de Majorals de Sant Jordi, dels membres que han pertangut a les diferents juntes directives, als confrares pertanyents a la Confraria de Sant Jordi, als Presidents de les comparses, membres de la Comissió de Festes, cronista de festes, capitans i veïns del nostre volgut Banyeres. I, de forma especial, a la Junta Directiva anterior per tota la seua col•laboració, suport i ànim que ens han anat transmetent al llarg d’estos últims mesos.

En una època, esta que ens ha tocat viure, en la que impera la comoditat i allò que és fàcil, en la que els compromisos que duren massa acaben convertint-se en pesats, en la que els jóvens tan sols pensen a divertir-se i viure la seua vida, esta Junta Directiva es va comprometre des d’un primer moment a marcar el seu camí, d’una banda, amb un plantejament clar de modernització i adequació al tercer mil•lenni, amb una adaptació a les noves tecnologies, que acostara la institució, més si és possible, a tots aquells que per circumstàncies no poden eixir al carrer o be per estar desplaçats en qualsevol lloc del món. I, d’una altra, a anar deixant fites i marques que ens recorden a tots, però sobretot a la nostra joventut, els fets històrics que persones avançades del nostre poble van ser capaços d’albirar fa ja molts anys.

Per este motiu no hem volgut deixar passar l’ocasió de deixar constància de dos esdeveniments importants per a la Confraria que hem celebrat l’any 2008: El 80 Aniversari de la fundació de la Confraria i el 10é Aniversari de la Benedicció de la nostra Seu Social.

Ambdós esdeveniments de capital rellevància: un per la significativa presència que té la Confraria en la vida del nostre poble, i l’altre per l’important que és tindre unes instal•lacions on poder guardar i conservar el patrimoni de l’entitat, així com poder acollir a tots amb la dignitat que es mereixen.

De forma especial, celebrarem el 80 Aniversari de la fundació de la Confraria de Sant Jordi, el passat 23 de novembre del 2008, amb la celebració d’una Santa Missa en Acció de Gràcies i en sufragi per tots els difunts de la Confraria de Sant Jordi i, a continuació, amb un concert patrocinat pel M.I. Ajuntament de Banyeres de Mariola, en el que la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) va patrocinar el cartell anunciador i el programa de mà. Concert interpretat pel Grup de Cambra de la Societat Musical de Banyeres de Mariola, dirigit pel seu director Rafael García Vidal, i en el que el banyerense Benjamí Francés, membre de l’esmentada banda i reconegut compositor, va estrenar la seua obra “Difèrencies breus sobre l’Himne a Sant Jordi”, les partitures de la qual va donar a la Confraria en el transcurs de l’acte.

Com a colofó a les celebracions realitzades amb motiu de l’aniversari de la fundació de la Confraria, es va editar una làmina facsímil de l’última reproduïda amb motiu de “l’acapte”, amb una tirada de 500 unitats, numerades, firmades i certificades.
Respecte al 10é Aniversari de la inauguració de la nostra seu social, des del passat mes de desembre, el primer divendres de cada mes de 20:00 a 22:00 hs., esta estarà oberta a totes les persones que es vullguen acostar, siguen confrares o no, per a qualsevol tema o assumpte que ens puguen requerir.

L’actual Junta de la Confraria de Sant Jordi hem arreplegat el testimoni de la Junta Directiva anterior pel que fa al propòsit de mantindre el patrimoni de la mateixa. A este efecte, s’ha procedit a la neteja i repintat de tot el material metàl•lic i de fusta (carrils de la carrossa de Sant Jordi, entarimat de capitans, banquetes, graelles per a les flors, etc).

Però no podem oblidar ni deixar de costat que, com a institució viva i en permanent evolució, necessita una contínua adaptació i renovació als temps que ens toquen viure. Per tot això elaboràrem un llistat amb una infinitat de projectes molt interessants que ens ajudaran a millorar, si és possible, el funcionament de la Confraria i a acostar i engrandir la devoció que tots els banyerenses sentim pel nostre Patró Sant Jordi.
Projectes que estan en fase de pressupost i desenvolupament, encara que alguns és probable que estiguen conclosos quan es publique este programa. D’entre tots ells cal destacar: la reparació i restauració de la imatge i l’anda que ixen en el trasllat (pel seu deteriorament i per tindre corcó); una publicació infantil a manera de conte, que acostarà més si és possible als xiquets, la figura i història de Sant Jordi, amb il•lustracions ambientades en el nostre poble; la creació d’una pàgina web amb la possibilitat de consultar el nostre fons d’arxiu documental i un llarg etcètera, que és impossible enumerar.

Des d’ací voldríem fer una crida a tots els veïns del nostre volgut Banyeres, participants actius o no en la festa, perquè d’alguna manera, en major o menor mesura, aportem el nostre xicotet gra d’arena. Perquè Sant Jordi vaja recuperant el lloc i la importància que es mereix en la nostra vida quotidiana i en la festa. Que el nostre esforç vaja encaminat a celebrar i engrandir la nostra festa davall l’empara i gran devoció que Banyeres sent cap al seu Sant Patró, i d’alguna manera el “fer la festa al cavall” vaja progressivament passant a un segon lloc.

“ Sois de Banyeres Patrón
y de esta villa abogado.
Esta afortunada villa
Por Patrón os aclamó.
Jorge bienaventurado
Admitid nuestra oración. “

VITOL AL NOSTRE PATRÓ SANT JORDI!

Descarregar document