La Confraria de Sant Jordi


La Junta Directiva

Potser no trobaríem millor lloc que aquestes planes del Llibre de les festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi Màrtir, per a saludar a tot el poble de Banyeres de Mariola, i expressar la nostra satisfacció de poder continuar l’obra que la Confraria té encomanada des de la seua fundació.

En quest sentit, compartim la il•lusió que sempre representa pertànyer a aquesta Confraria, i som conscients de la responsabilitat a què aquest compromís ens obliga. Sobre tot tractant-se d’un Sant com el nostre i d’una Festa com la nostra. No per casualitat el nostre Patró és el que fos del Rei en Jaume, i el nostre poble manté la tradició de fer festa rememorant gestes d’aquells temps. Volguérem per això, seguir contribuint a aquesta tradició, ja que ella, com deia el Gadamer, “no vol dir mera conservació, sinó transmissió. Però, la transmissió no implica deixar l’antic intacte, limitant-se a conservar-ho, sinó dependre a concebre-ho i a dir-ho de nou”: respectar la tradició del nostre Poble d’honrar i fer festa a Sant Jordi.
Per això, ens ha semblat adient que la iconografia de Sant Jordi en la Confraria atresore aquests elements: Sant Jordi, Banyeres de Mariola, i la Festa de Moros i Cristians s’amalgamen de la mà d’un amic en la vida i en la festa.

Aquests referents en animen en les il•lusions i els projectes que volem dur a terme, a fi de mantenir i continuar la línea de treball de la Confraria, i que comporta la Festa de Sant Jordi. No cal recordar per tant, que agrairem els consells i els suggeriments de tothom. Gràcies, a més a més, pel seu recolzament, i és que necessitem estar units “perquè som germans” con certerament conclou el nostre himne a la Festa.

BONES FESTES I VITOL AL PATRÓ SANT JORDI

Descarregar document