Invitació als actes de benedicció de l’Ermita de Sant Jordi