Confraria de Sant Jordi “Un any important per la seua História”


Confraria de Sant Jordi

Durant l’any passat (1998) han sigut moltes les coses que han estat importants per a la Confraria de Sant Jordi. Poc després de festes d’abril es va Inaugurar el dia 3.5.1998 la nova SEU de la Confraria per l’Excel•lentíssim bisbe En Rafael Sanus i Abad. Van rebre en visita oficial a l’entrada del poble el President de la Comissió de festes i el President de la Confraria quan eren les 18 h. 30’. Seguidament es van traslladar a l’Ajuntament i del d’allí tots junts es dirigiren a la nova Seu per realitzar l’acte d’inauguració i benedicció. L’il•lustríssim bisbe va presidir després de l’acte anterior la missa solemne del Trasllat de Sant Jordi, donant-li així el suport que mereixia l’esdeveniment. Va ser un dia d’alegria i celebració. Tots havíem somniat en aquest moment sobretot la Junta que ja havia plegat i que amb el seu cap Vicent Belda Vázquez van portar a termini, a pesar d’haver entrat ja la nova Junta per als tres pròxims anys; d’aquesta manera finalitzava i veia complida tota la il•lusió posada en el seu projecte. Moltes gràcies a ells; els quals han aconseguit una Seu que dóna casa a una Confraria que representa tot un poble.
Continuem el mateix camí els components de la Nova Junta presidida per Jorge Juan Francès Albero i aportem diversos projectes a curt termini:
– Acabar el local per a la carrossa.
– Equipament d’oficina i arxiu.
Aquests dos objectius ja s’han aconseguit. Ja es guarda la carrossa i material en la cotxera dedicada a açò i ja s’arxiva la documentació que posseïm i aquella que puguem reunir sempre amb l’ajuda de tots. Convidem des d’ací a tota persona que tinga gust a fer alguna donació per tal d’ampliar la nostra història i augmentar el nostre patrimoni cultural.
També els Estatuts han estat elaborats i se’ls ha donat suport per part dels confrares i presidents d’anteriors juntes, i el dia 23.1.99 el Reverendíssim i Excel•lentíssim arquebisbe de València Agustín García-Gascó en visita privada ens honrà amb la seua presència, per tal de recollir-los i signar-los. Així ens donà una gran autonomia i llibertat i tota la seua confiança, la qual pensem no perdre mai.
Ens alentà i ens va fer conèixer la necessitat de la col•laboració d’entitats com la nostra amb l’església, la qual cosa demostra la seua obertura cara al nou mil•lenni. Cal destacar la importància d’aquest acte tan meravellós i volem donar-li les gràcies des d’ací i dir-li que intentarem no decepcionar esta confiança que avui diposita en nosaltres.
Com a projecte a llarg termini:
S’ha aprovat per la Junta Directiva retornar al nostre poble “El lloc del Conjurador”, cosa que esperem aconseguir amb un projecte conjunt amb el nostre Ajuntament. Pretenem, així, recuperar la nostra història i el nostre tan volgut Sant Jordiet “El Vellet”. La seua col•locació serà en el mateix lloc que tenia a principi d’aquest segle. Recuperarem, pertant, el que ha estat en el pensament de moltes Juntes anteriors. Esperem que això siga possible amb els esforços de tots. Animem a continuar en la recollida de paper i cartó i agraïm de bestreta tota la col•laboració rebuda pel nostre poble i per tots els membres de la Confraria.

Vitol al Patró Sant Jordi!

Descarregar document