Sol·licitud a l’Ajuntament de l’exempció de contribucions especials