giugno 2009

Lettera successiva collezione 11 luglio

La Confraternita di San Giorgio lo annuncia il giorno successivo 11 de juliol procedirem a la recollida de cartó. Si prega di non depositare mattoni, envasos ni fem i traguen el cartó abans de les 8:00...

Donació de José Antonio Blanes Verdú

En dia 21 d'abril, vespra de les nostres festes, Sig. José Antonio Blanes Verdú ha donat a la Confraria de Sant Jordi: “UN LLENÇ AMB LA IMATGE DE SANT JORDI ALLANCEJANT EL DRAC”,...