Junho 2009

Próxima carta de cobrança 11 de julho

La Confraria de Sant Jordi comunica que el pròxim dia 11 de juliol procedirem a la recollida de cartó. Preguem no depositen brics, envasos ni fem i traguen el cartó abans de les 8:00...

Donació de José Antonio Blanes Verdú

En dia 21 d'abril, vespra de les nostres festes, Senhor. José Antonio Blanes Verdú ha donat a la Confraria de Sant Jordi: “UN LLENÇ AMB LA IMATGE DE SANT JORDI ALLANCEJANT EL DRAC”,...