The “Mass Sant Jordi Bañeres”

La Confraria de Sant Jordi que té com a primer objectiu de la seua raó de ser, difondre, fomentar i engrandir el culte que el nostre poble professa al seu Patró va posar en marxa, a finals de l’any 2008, un gran projecte perquè Banyeres de Mariola comptara amb una composició musical dedicada al seu ben volgut i estimat Sant Jordi: “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” com un mitjà per a engrandir la devoció que Banyeres sent i té cap al seu insigne Patró, i com a mitjà per a continuar ampliant el patrimoni cultural, musical i litúrgic que la Confraria posseïx.

Una vegada tancat el procés d’estudi i concreció del projecte, Brotherhood of St. George, presidida aleshores per Jorge Enrique Esteve Romero arribà a la conclusió que la Missa en honor al nostre Patró Sant Jordi havia de convertir-se en un projecte de tots els banyerencs, per a la qual cosa els esforços havien de centrar-se, en la mesura de les possibilitats de la Confraria en que el compositor, la coral i l’orquestra, foren del nostre poble, com a fonament i inici per a aconseguir que la “Missa de Sant Jordi” arribara a ser de tots els fills i veïns de Banyeres de Mariola.

Finalitzat el llarg procés d’estudi, reflexió i valoració la Confraria va arribar a un acord amb el reconegut compositor banyerenc, Francisco José Molina Rubio, qui ràpidament es va il.lusionar amb projecte i va acceptar l’encàrrec, iniciant la seua labor de composició, que ja en l’estiu de 2009 es va poder comprovar el resultat del desenvolupament de l’obra, que va ser de plena satisfacció per a la Confraria.

El següent pas era aconseguir que la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” deixara de ser un útopic projecte somiat perl’equip responsable de la gestió i adminsitración de la Confraria i passara a ser un projecte col.lectiu de tot el nostre poble: DE TOTS; per això en el mes de setembre es va presentar el projecte a la Coral Mariola, associació germana en la Parròquia de Santa Maria, a la Societat Musical de Banyeres de Mariola i al seu director Rafael García Vidal, els qui des del principi es van involucrar i van bolcar plenament en l’àrdua labor d’aconseguir l’èxit de semblant empresa.

El que era un somni inabastable ja és una realitat gràcies al suport de un nombre molt important de persones que directa o indirectament s’han bolcat plenament per a recolzar el projecte de la Confraria de Sant Jordi, de tot el nostre poble.

The 23 April of 2010, festivitat del nostre Patró , la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” va ser una realitat, s’estrenava a la Missa Major de Sant Jordi presidida excepcionalment per a l’ocasió pel Cardenal Agustín García – Gasco Vicente, Arquebisbe emérit de València.