La família EsteveBelda obsequia la Confraria quatre Cds dels concerts de l’Octavari de Sant Jordi

La família EsteveBelda ha obsequiat a la Confraria de Sant Jordi per a l’increment del seu fons patrimonial 4 Cd de concerts de l’Octavari de Sant Jordi, que corresponen als concerts:

.- Dúo de piano y violín.

.- Syntagma Musicum.

.- Studium Musicae (Grupo Vocal de Cámara).

.- Dúo de Trompetas y Organo.

La Junta de la Confraria agraïx públicament a la família EsteveBelda la seua aportació per incrementar el fons patrimonial.