St. George o dragão allanceja (qualquer 1800)

(anônimo) Talla en fusta sense policromar. Es troba ubicada en l'altar major de l'església parroquial de Fonts Clares, Terol'