Sant Jordi allanceja el drac (qualunque 1800)

(anonimo) Talla en fusta sense policromar. Es troba ubicada en l'altar major de l'església parroquial de Fonts Clares, Terol'