Brotherhood of St. George

Papelão coletado 27 – 28/10/2023

Os dias 27 Eu 28 outubro 2023 va tindre lloc la segona arreplegada de cartró d’aquesta Junta Directiva 2023-2026. Des de la Confraria de Sant Jordi volem agrair al veïnat de Banyeres de...