Sant Jordi allanceja el drac (tout 1800)

(anonyme) Talla en fusta sense policromar. Es troba ubicada en l'altar major de l'església parroquial de Fonts Clares, Terol'