Aparició de Sant Jordi en la batalla d’Alcoraz (qualunque 1700)

(anonimo) Oli. Situat en la Basílica de Sant Llorenç, Osca