Horari d’atenció als confrares i al públic

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi institucionalitza el primer divendres de cada mes com el dia d’atenció al confrare i al públic.

A partir del dia 7, primer divendres del mes de novembre de 2008, tots els primers divendres de cada mes, la seu de la Confraria de Sant Jordi romandrà oberta a disposició de qualsevol membre de la Confraria i públic en general, per al que puguen necessitar: altes, baixes, consultes, loteria, recomanacions, suggeriments, visitar la seu,l’arxiu, eccetera.

L’horari d’atenció al públic serà de 20:00 un 22:00 h.