Donation of a crochet lace for the altar of Sant Jordi's Hermitage

Monday 17 d'April 2023, M.L.F.I., donates to the Confraternity of Sant Jordi de:
Una puntilla feta de punt de ganxet amb fil de cotó blanc en la que s’aprecien decoracions florals i dos motius principals, Sant Jordi i el Reliquiari. Estan disposats en sèrie, i de manera intercalada. D’esquerra a dreta es pot apreciar: Saint George, Relic, Saint George, Relíquia i Sant Jordi. Les dimensions són 190 centímetres de llarg per 39 centímetres d’ample.
Amb la puntilla, peça única, s’ha confeccionat un mantell de teixit de lli per a l’Altar de l’Ermita de Sant Jordi.
Amb aquest gest s’incrementa el patrimoni de la Confraria de Sant Jordi, el que agraïm enormement.