Fullet de la presentació del conte “Ecco che arriva Sant Jordi Bañeres”