San Jorge y el dragón (alguna 1911)

(Wassily Kandinsky) Si troba´l´obra a la Städtische Galerie im Lembachhaus, Munich

Tanto el fauvismo, el cubisme com els grans moviments de les avantguardes hustòriques s’inspiraren en els sants, los mitos y en los personajes legendarios.