Sant Jordi i el drac (any 1911)

(Wassily Kandinsky) Si troba´l´obra a la Städtische Galerie im Lembachhaus, Munich

Tant el fauvisme, el cubisme com els grans moviments de les avantguardes hustòriques s’inspiraren en els sants, els mites i en els personatges llegendaris.