Irmandade de San Jorge. Relación donativos carroza nº10