septembre 2016

carton collecte

La Confraria de Sant Jordi comunica que el proper dissabte dia 6 d´octubre procedirem a la recollida de cartó. Al mateix temps els preguem que no dipositen brics, emballage ou fem, i que el...