setembro 2016

coleta de papelão

A Irmandade de St. George anunciou que no próximo sábado 6 d´octubre procedirem a la recollida de cartó. Al mateix temps els preguem que no dipositen brics, recipientes nem, i que el...