carton collecte

La Confrérie de Sant Jordi annonce que samedi prochain 6 d´octubre procedirem a la recollida de cartó.

Al mateix temps els preguem que no dipositen brics, emballage ou fem, i que el traguen al carrer entre les 8,00 et 9,00 h., matin.

La junta de la confraria els volem agrair la seua inestimable col•laboració de forma anticipada.