S’inicien els treballs de manteniment i reparació del patrimoni de la Confraria

Seguint la línia marcada per la Junta Directiva anterior, esta nova Junta inicia les labors de manteniment i de reparació de tots els materials existents, així com l’estudi de possibles restauracions necessàries per a deixar tot el patrimoni de la Confraria en perfectes condicions d’ús.

Per això s’han creat diversos equips de treball, que s’encarregaran de les tasques seguents:

.-Dotar als canelobres de l’anda xicoteta d’un límit antigir per a evitar que els cables de la instal.lació elèctrica es trenquen.

.-Pintar i reparar les estructures de ferro i fusta de les tarimes dels capitans.

.-Pintar i reparar estructura de ferro per a les flors de l’ofrena.

.-En l’Ermita de Sant Jordi, reparació de les goteres existents i desperfectes en la cuberta que provoquen humitats.

.-Un armari, en la nostra seu, per a guardar la roba litúrgica, propietat de la Confraria, que s’utiliza en les celebracions.

.-Col.locar un final de carrera a l’elevador de l’altar de Sant Jordi, per a evitar que se n’isca la guia i el cable del seu recorregut.

.-Pintar i reparar l’estructura de ferro dels carrils de la carrossa de Sant Jordi, banquetes i suport de la imatge.

.-Tractament antihumitat, reparació, canvi del paviment i redecoració del cambril de Sant Jordi a la Capella del Santíssim de l’església Parroquial.

en outre, estan estudiant-se les grans obres de restauració i millora que inclouen el tractament contra el corcó en l’anda xicoteta i la imatge de Sant Jordi, el Reliquiari de fusta inclosa la posibilitat de platejar-lo en plata fina, etc.