S’estudia la decoració del sostre de l’Ermita de Sant Jordi

La Confraria de Sant Jordi està estudiant, una vegada restaurada la Imatge que està albergada a l’Ermita de Sant Jordi, vistos els bons resultats dels treballs de restauració de l’esmentada Imatge i una vegada reparades les goteres existents, la possibilitat de decorar els sostres de l’Ermita del nostre Patró.

La decoració s’ajustaria a l’estil neogòtic de l’Ermita, i li donaria un major realç i valor patrimonial del que ja té.

S’estudiaran i valoraran diverses opcions i pressupostos del cost de la decoració d’acord amb diverses propostes de disseny presentades a l’empresa que ha restaurat l’Anda i la Imatge de Sant Jordi, davant del magnífic resultat dels treballs de restauració de les mateixes.