Restauro del Reliquiario che custodisce la Reliquia di Sant Jordi

El reliquiari que custodia la Relíquia de Sant Jordi està realitzat amb plata fosa, cesellato, burinada, encunyada i tornejada, del segle XVIII. Presenta decoracions florals al voltant, sent rematat el conjunt per l’escut de Banyeres de Mariola, gravat a l’oval superior, i per una xicoteta creu. Il suo autore è sconosciuto, però al peu figuren les inicials L.T.

Després de la celebració del 242é aniversari de l’arribada a Banyeres de Mariola de la Santa Relíquia de Sant Jordi, Celebrazioni della Reliquia 2022, la Junta Directiva demanàrem pressupost per a la neteja i reparació del reliquiari a dues orfebreries de València. Després de valorar els pressupostos rebuts, ens declinàrem per l’empresa familiar Orfebrería Religiosa David, S.L.

Una vegada deixàrem el reliquiari al taller de l’orfebre valencià, aquest el desmuntà peça a peça, per a procedir amb la neteja i platejat. Acabat el treball de restauració, ens avisaren i passàrem per ell. Ha quedat un treball preciós i el reliquiari enllestit per a les pròximes Festes en Honor de Sant Jordi i de la Relíquia.