Restoration of the Reliquary that keeps the Relic of Sant Jordi

The reliquary that guards the Relic of Sant Jordi is made of cast silver, chiseled, burinada, coined and turned, of the 18th century. It has floral decorations around it, being finished off the set by the shield of Banyeres de Mariola, gravat a l’oval superior, and by a small cross. Its author is unknown, but at the foot are the initials L.T..

Després de la celebració del 242é aniversari de l’arribada a Banyeres de Mariola de la Santa Relíquia de Sant Jordi, Celebrations of the Relic 2022, la Junta Directiva demanàrem pressupost per a la neteja i reparació del reliquiari a dues orfebreries de València. Després de valorar els pressupostos rebuts, ens declinàrem per l’empresa familiar Orfebrería Religiosa David, S.L.

Una vegada deixàrem el reliquiari al taller de l’orfebre valencià, aquest el desmuntà peça a peça, per a procedir amb la neteja i platejat. Acabat el treball de restauració, ens avisaren i passàrem per ell. Ha quedat un treball preciós i el reliquiari enllestit per a les pròximes Festes en Honor de Sant Jordi i de la Relíquia.