Restauração do Pal.li

Começou no ano 2009 , e para estar pronto para as próximas festividades em abril, o Pal • li foi restaurado e limpo..

Continua para:

.- Repare e endireite os postes, espàrrecs i remats del Pal.li que per l’ús, caigudes i colps estava molt deteriorat. Arribant inclús a estar diverses barres totalment soltes, tan sols subjectes per la funda de tela del propi Pal.li.

.- Neteja de la tela adamascada brodada amb els escuts de les 10 que abençoou o altar e seu vigário Juan Antonio Agud Martínez, el Pal.li pròpiament dit.

S’ha netejat a la “Tintoreria Aliaga” de Villena, especialista en treballs artesanals i delicats, sent el resultat de plena satisfacció, ja que s’han recuperat el color roig de la tela i els seus dibuixos, així com les diferències tonals dels escuts brodats de les comparses.