Restauración del Pal.li

Iniciado el año 2009 , y para que esté listo para las próximas fiestas del mes de abril se ha procedido a la restauración y limpieza del Palo • le.

Se ha procedido a:

.- Reparar y dirigir los palos, espàrrecs i remats del Pal.li que per l’ús, caídas y golpes estaba muy deteriorado. Llegando incluso a estar varias barras totalmente sueltas, tan sols subjectes per la funda de tela del propi Pal.li.

.- Neteja de la tela adamascada brodada amb els escuts de les 10 comparsas, el Pal.li pròpiament dit.

S’ha netejat a la “Tintoreria Aliaga” de Villena, especialista en treballs artesanals i delicats, sent el resultat de plena satisfacció, ja que s’han recuperat el color roig de la tela i els seus dibuixos, així com les diferències tonals dels escuts brodats de les comparses.