Restauració del Pal.li

Iniciat l’any 2009 , i perquè estiga llest per a les pròximes festes del mes d’abril s’ha procedit a la restauració i neteja del Pal•li.

S’ha procedit a:

.- Reparar i adreçar els pals, espàrrecs i remats del Pal.li que per l’ús, caigudes i colps estava molt deteriorat. Arribant inclús a estar diverses barres totalment soltes, tan sols subjectes per la funda de tela del propi Pal.li.

.- Neteja de la tela adamascada brodada amb els escuts de les 10 comparses, el Pal.li pròpiament dit.

S’ha netejat a la “Tintoreria Aliaga” de Villena, especialista en treballs artesanals i delicats, sent el resultat de plena satisfacció, ja que s’han recuperat el color roig de la tela i els seus dibuixos, així com les diferències tonals dels escuts brodats de les comparses.