Restauració anda i imatge de Sant Jordi

En compliment de l’acord previst, el passat dia 16 de gener, es van traslladar l’anda i la Imatge de Sant Jordi al taller d’Art i Restauració d’Algemesí, per a procedir a l’inici dels treballs de desparasitació de xilòfags, reparació i restauració.

Excepte imprevistos, que en principi no s’albiren estaran de tornada al nostre poble amb el temps suficient per a poder celebrar les Festes del pròxim mes d’abril.

Aprofitarem estos quasi dos mesos per a reparar i millorar la instal•lació elèctrica de l’anda i commutador, així com tota la instal•lació elèctrica dels canelobres.

Així mateix s’han planificat visites periòdiques, cada 15 dies, per a seguir i supervisar el desenvolupament dels treballs de neteja i restauració.