Collecte de carton

Le conseil d'administration de la Confrérie de Sant Jordi tient à vous informer que le lendemain 29 en juillet nous procéderons à la collecte du carton.

Així mateix preguem a tots els veïns i empreses que no dipositen brossa, plàstics, briks, emballage ou fem, i traguen el cartó entre les 8:00 et 9:00 h.

Així mateix els agraïm de forma anticipada la seua inestimable col•laboració