Sant Jordi Patrò de Catalunya: història, llegenda, miracles, festes y antoloía poètica (any 1972)

(Lluís Millà i Reig)

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1995

Edita: Editorial Millà

Autor: Lluís Millà i Reig

Impressió i enquadernació: Esitorial Millà

Núm. pàgines: 153

Mesura: 11 x 15,5 cm

Dipòsit legal: B-14-134-1972

I.S.B.N.: 84-7304-080-5

Copyrigth l’Autor

Printed in Spain / Unió Europea