Sant Jordi, patró de Catalunya (any 2010)

(Pere Anguera Nolla) Sant Jordi, patró de Catalunya, Pere Anguera Nolla, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2010, 120 pàgs., ISBN: 978-84-232-0740-4

Al segle XIV, la devoció a Sant Jordi -ben poc present en l’onomàstica personal i toponímia catalanes- s’obrí pas a Catalunya com a símbol de cavalleria. Entre els segles XV i XVII, la Generalitat impulsà oficialment la festa de Sant Jordi i potencià l’exhibició de la Creu de Sant Jordi. Amb la Renaixença, esdevé un símbol patriòtic i de la lluita contra el despotisme.