Sant Jordi, patró de Catalunya (tout 1972)

(Lluís Millà i Reig) Sant Jordi, patró de Catalunya, Lluís Millà i Reig, Editorial Millà, Barcelone, 1972, 135 pages, 20 il·illustrations

Aquest llibre inclou dos parts ben diferenciades. En la primera es fa ressenya de la vida de sant Jordi, des del seu naixement fins la seua mort.

En la segona part es desglossen diferents apartats relacionats amb el culte de sant Jordi a Catalunya: la llegenda del drac i la princesa, les aparicions de Sant Jordi a Catalunya, sobre com esdevingué el sant patró de Catalunya, la relació de festes dedicades a sant Jordi a Barcelona i a Catalunya, la fira de roses del dia de Sant Jordi, la Diada del Llibre, Sant Jordi vist pels poetes i els artistes, etc.

També inclou una antologia poètica de textos sobre la figura de sant Jordi.