Sant Jordi, patró de Catalunya (any 1926)

(Ramon d´Alós-Moner)

Pertany aquets llibret a la col.lecció Sant Jordi, de història de l’Església, Art Cristià i literatura cristiana

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1926

Edita: Editorial Barcino

Autor: Ramón d’Alós-Moner

Impressió i enquadernació: Gràfics Varias – Sant Sadurní de Noya

Núm. pàgines: 95

Mesura: 11,5 x 17 cm

Printed in Spain / Unió Europea