Sant Jordi mata l’aranya (any 1982)

(Josep Valverdú)

Obreta de teatre destinada als més menuts de la casa.

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1982

Edita: Editorial La Galera

Autor: Josep Valverdú

Il.lustracions: Roser Capdevila

Impressió i enquadernació: Gráficas Poutuca

Núm. pàgines: 24

Mesura: 16,5 x 16,5 cm

Dipòsit legal: B-37-392-82

I.S.B.N.: 84-246-5032-8

Copyrigth Editorial La Galera

Printed in Spain / Unió Europea