Sant Jordi en la filatelia (any 1972)

(Maiol Baraut)

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1972

Edita: Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Autor: Maiol Baraut

Impressió i enquadernació: Impremta de Montserrat

Núm. pàgines: 119

Mesura: 19,5 x 19 cm

Dipòsit legal: B-3384-1972

Copyrigth Publicacions de la Abadia de Montserrat

Printed in Spain / Unió Europea