Sant Jordi (any 1981)

(Jordi Canigó)

Llibret que conta la llegenda religiosa de Sant Jordi, i iclou un prefaci històric

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1981

Edita: Atzar Edicions

Autor: Jordi Canigó

Il.lustracions: Lluís Bussé

Impressió i enquadernació: M.Pareja – Barcelona

Núm. pàgines: 24

Mesura: 20 x 22 cm

Dipòsit legal: B-10-984-1981

I.S.B.N.: 84-85707-10-1

Copyrigth Atzar Edicions

Printed in Spain / Unió Europea