San Jorge, el gran mártir (any 1996)

(Joan Llopis Sarrió) San Jorge, el gran mártir, Joan Llopis Sarrió, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 1996, ISBN: 8474673968 9788474673968, 20 pàgs

La popularitat d’un sant com sant Jordi potser està basada en que és un personatge paradoxal: és un dels sants que presenta més dades insegures sobre la seua història real i, al mateix temps, un dels més presents en la devoció popular i en la iconografia.