Recerca i troballa del cap de Sant Jordi (any 1974)

(Kennet M. Setton)

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1974

Edita: Edicions Proa i Aymà, S.A. Editora

Autor: Kenneet M. Setton

Impressió i enquadernació: Impremta Juvenil

Núm. pàgines: 27

Mesura: 16 x 21 cm

Dipòsit legal: B-11-962-1974

Printed in Spain / Unió Europea