Libro San Jorge Leyenda y Realidad (any 2016)

(Paulino Arguijo de Estremera)

Fitxa tècnica:

Primera edició: 2016

Edita: Tau Editores – Càceres

Autor: Paulino Arguijo de Estremera

Impressió i enquadernació: Líberis

Núm. pàgines: 133

Mesura: 13,58 x 20 cm

Dipòsit legal: CC-00157-2016

I.S.B.N.: 978-84-16398-62-1

Copyrigth del text l’Autor

Disseny de la portada: Elena Cajal

Printed in Spain / Unió Europea