La llegenda de sant Jordi, el drac i la princesa (any 2006)

(Jordi Garcia Vilar et alii) La llegenda de sant Jordi, el drac i la princesa, Jordi Garcia Vilar et alii, Associació de la Llegenda de Sant Jordi, Banyeres de Mariola, 2006, 58 pàgs

Amb motiu de la celebració del 25 aniversari de la primera representació de la Llegenda (1981-2006), l’Associació de la Llegenda de Sant Jordi va editar aquest llibre en homenatge a tots els qui havien participat fins aleshores en la posada en escena.

La llegenda de sant Jordi, el drac i la princesa, Jordi Garcia Vilar et alii, Associació de la Llegenda de Sant Jordi, Banyeres de Mariola, 2006, 58 pàgs.

Fitxa tècnica:

Primera edició: 2006

Edita: Associació per a la Representació de la Llegenda de Sant Jordi, el Drac i la Princesa

Patrocina: Caixa d’Ontinyent

Il·lustració portada: Cèsar Barceló Francés

Disseny i maquetació: Josep Miquel Martínez

Impresió i encuadernació: Gráficas Alcoy SAU

Núm pàgines: 56

Mesura: 21 x 21 cm

Dipòsit legal: A-485-2006

Printed in Spain / Unió Europea