La legenda de Sant Jordi (any 2000)

(Núria Font)

Pertany a la col.lecció de llegendes tradicionals, faules i contes populars, amb textos adaptats per als qui comencen a llegir.

Al final del conte es reprodueix l’argument de la història

Fitxa tècnica:

Primera edició: 2000

Edita: Editorial Cruïlla

Autor: Núria Font

Il.lustracions: Pau Estrada

Impressió i enquadernació: Artes Gráficas Coybe, S.A.

Núm. pàgines: 15

Mesura: 21 x 21 cm

Dipòsit legal: M-16-816-2000

I.S.B.N.: 84-8286-839-X

Copyrigth Núria Font i Ferre, pel guió i Editorial Cruïlla per l’edició

Printed in Spain / Unió Europea