Apresentação da nova reprodução em bronze do Monumento Sant Jordi

no dia seguinte 30 setembro, sexta-feira, eles 20:30 horas na Casa da Cultura – Teatro de Caridade da nossa cidade, tindrà lloc la presentació de la nova reproducció en bronze del Monument a Sant Jordi, sèrie limitada, numerada i certificada per l’autor del nostre Monument ubicat a l’antic emplaçament de l’Ermita del Conjurador, als peus del castell, Manuel Boix. Qui també es l’autor i supervisor de tot el procés de fabricació de esta nova reproducció, qui també assistirà a l’acte.

Per este motiu, la Confraria de Sant Jordi volem convidar a tots els nostres confrares i veïns a assistir a la presentació de esta nova reproducció en bronze del Monument a Sant Jordi. De la que en cas de estar interessats en adquirir-la, al finalitzar la presentació s’obrirà una llista per a poder reservar esta obra de art.

O Conselho de Administração da Irmandade de São Jorge, volem agrair per endavant la seua assistència a esta presentació i a tots els qui estiguen interessats en la adquisició de esta nova reproducció en bronze del Monument a Sant Jordi la seua inestimable col•laboració.