restauration de’ Image de Saint-Georges “le Petit” et son tabernacle

Degut al greu deteriorament, tant de l’Imatge de Sant Jordi “el Xicotet” com de l’Anda o Tabernacle, tant per l’ atac de corcó, com a la gran quantitat de clevills i faltarli dos dels cinc dits de la má esquerra a l’ Imatge de Sant Jordi. Així com al mal estat de l’anda principalment per l’atac dels parasits propis de la fusta, la Confraria de Sant Jordi va acometre les labors i treballs de sanejament i restauració de les dues peçes als inicis de l’ any 2010, être président Jorge Enrique Esteban Romero.

Després de mesos de estudi, presupostos i selecció d’empreses principalment, buscan la qualitat en el resultat final, l’ empresa elegida per acometre els treballs va ser Art i Restauració, S.L. d´Algemesí, i al front Xavier Ferragut, discípul de Ramón Porta Francés de Oliva, qui l’any 1947 va cosntruir, juntament al seu pare, tots els retaules de les capelles laterals a l’ esglesia, inclos l’Altar Major, així com el Sant Sepulcre.

Els treballs realitzats en l’ Imatge de Sant Jordi i l’anda han consistit en:

.-Intervenció en la peanya de l’Imatge:

Documentació fotogràfica. Eliminació de l’or fals. Tractament fungicida i de prevenció contra el corcó. Tractament de les juntes de les peces. Imprimació: 7 mans d’alabastre, escat i a de bol. Daurat i brunyit. Cisellat. Protecció final.

.-Intervenció en la imatge:

Eliminació de tot l’or fals, dauranse de nou amb or fi, i s’espolinat en els mateixos dibuixos que tenía. El drac s’ ha deixat en or fals al mixtió perquè daurat de nou i brillant ressaltaria excesivament. Tots els elements platejats s’ han fet nous conservant dibuixos i cisellats existents. Documentació fotogràfica. Tractament fungicida i de prevenció contra el corcó. Tractament dels clevills del suport. Reposició d’elements volumètric perduts (dits de la ma esquerra). Eliminació de l’or fals i la plata. Imprimació de les zones a daurar i platejar: 7 mans d’alabastre, escat i a de bol. Daurat, platejat i brunyit. Espolinat. Neteja. Estucat. Reintegració de la policromia. Envernissat de protecció.

.- Intervenció en l’Anda – Tabernacle:

Documentació fotogràfica. Tractament fungicida i de prevenció contra el corcó. Tractament dels clevills del suport. Empeltat amb filloles de fusta de balsa. Estucat i anivellat. Reintegració de la policromia. Reposició de les peces perdudes. Reintegració amb or fi sobre les peces noves i reposició d’or fi sobre les motllures més desgastades.
Imprimació. Escat. Bol. Daurat. Brunyit. Neteja de la policromia actual i protecció final.

En cumpliement de l’acord amb l’empresa Art i Restauració les dues peces van aribar a Banyeres de Mariola concluida la seva restauració el 17 d'abril, per participar al Trasllat de Baixada el dia 21 d'avril.