Au pied du château

El poble de Banyeres de Mariola tenía un deute pendent amb el seu Patró Sant Jordi. Ja que desde fa molts anys va deixar perdre, la antiga ermita de Sant Jordi també anomenada “El Conjurador”, que per causes de penuria económica i guerra va acabar sent destruida i finalment acabá convertintse tan sols en un solar, que graçies a l´inquietud de un veí de Banyeres, no es va perdre totalment, ja que de forma particular va comprar el solar on s’hi trobava, per tal de protegirlo.

Durant molts anys la Confraria en nom de tot el poble havia estudiat diferents posibilitats: la construcció de una nova capella, un monolit conmemoratiu, una columna amb l’ Imatge del Sant com a testimoni de que allí estava la antiga Ermita anomenada del “Conjurador”, etc.

I finalment el dia 11 janvier 2002 es presentá a tot el poble el projecte del Monument a Sant Jordi, que Banyeres de Mariola erigiría en honor i per a major glòria del seu Patró Sant Jordi. Monument que una any després el 9 mars 2003 era beneit per l’ Arquebisbe de Valencia, Agustín García Gascó Vicente.

Quedava així saldada la deuda que Banyeres de Mariola tenía pendent amb Sant Jordi, el seu benvolgut Patró.