A composition forever

Pero esta composició que tan bona i gran aceptació havia tingut per part de tot el nostre poble, no podia ser flor d’un dia, no devia caure en l’oblit. Eixa no era l’intencio de la Confraria de Sant Jordi presidida per Jorge Enrique Esteve Romero tenía, si no més bé al cotrari. Ja que en els ultims anys per a les celebracions de la Missa Major de Sant Jordi i de la Relíquia, la nostra Coral Mariola tirava ma del repertori liturgic existent. Pero la Confraria en el seu plantejament va decidir que la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” fora interpretada a partir del 23 d'April 2010 permanentment, tant en les Festes de Sant Jordi, com a la Festa de la Relíquia que Bnayeres de Mariola celebra el primer cap de setmana del mes de setembre.

Per aixó el dia 5 de setembre del mateix any, es tornava a interpretar, en la celebració de la Solemne Missa Major de la Festa de la Relíquia.

Deixant pasades les festes de setembre totalment lligat l’acord amb la Coral Mariola i la Societat Musical de Banyeres de Mariola, de interpretar per sempre en la Missa Major del mes d’abril en honor al nostre Patró Sant Jordi, i en la del mes de setembre en honor de la Santa Relíquia, la nostra “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”, en la que molts veïns del nostre poble que habitualment no canten, els membres de la Coral Mariola i els músics de la Societat Musical de Banyeres de Mariola, tenen com a orgull i satisfacció personal participar