Letra e música do “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”