Edició digital sonora

Com no podia ser d’altra manera, el relevant acoteiximent litúrgic, devocional i cultural que va suposar l’estrena de la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”, no devia quedarse tan sols en la interpretació del dia de Sant Jordi de 2010.

Per tal motiu, la Confraria de Sant Jordi, sent President Jorge Enrique Esteve Romero, ja va previndre en el seu moment el realitzar la gravació sonora de l’estrena de tan gran aconteiximent.

La gravació va estar realitzada en directe el dia de l’estrena per els tècnics de Radio Alcoi, en la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola, supervisant la part técnica de la gravació Gonzalo Belenguer Llorens i la part musical i coral l’autor de la composició Francisco José Molina Rubio i el Director de l’estrena Rafael Garcia Vidal. Realitzant la producción del Cd, amb una edició limitada a 1000 uds. Radio Alcoi.

I el dia 1 de novembre començava la distribució del Cd, amb la gravació completa de la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”. L’edició digital está realitzada en Compact Disc Digital Audio i registrada per l’empresa productora a nom de la Confraria de San Jordi en la SGAE amb el nº de registre RA-0024.

Edició que la Confraria de Sant Jordi, va obsequiar a totes les biblioteques de les guarderíes i dels colegis del nostre poble, així com a la Biblioteca Municipal i a la Fundació Valor per a incremetar el seus fons. I va posar a la venda per a que tot lo mon puguera deleitarse escoltant la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”.